Rutiner for ombreramming av kamper

Av Pål LidalFor at omberammelsesansvarlig i Bergen Håndball Klubb skal kunne søke om omberammelse av kamp(er) må følgende være gjort på forhånd av de som ønsker å omberamme (f.eks. trener eller foreldrekontakt):  • Kontakte motstander og få samtykke om å flytte kampen
  • Finne sammen med motpart ny dato og klokkeslett
  • Finne hall og kontakte hallansvarlig for å høre om det er ledig (ofte blir det i treningstiden til ett av lagene som blir nytt kamptidspunkt, da trengs ikke dette)
  • Gi beskjed til oppsatte dommer(e) om endringen og spørre om de vil dømme på det nye tidspunktet. Hvis de ikke kan, må ny(e) dommer(e) skaffes
Deretter sendes mail til omberammelsessansvarlig 2018/2019:
David Rabenorolahy  - rabenorolahy.david@gmail.com  Mob +4795704770 med følgende:  • Kampnummer på kamp som skal omberammes
  • Navn på motstanders kontaktperson som har samtykket, samt dennes mobilnummer og e-postadresse
  • Nytt kamptidspunkt og hall
  • Navn på dommere som har takket ja til å dømme på det nye tidspunktet.


NB! Husk å sende alt dette til omberammelsesansvarlig seinest 12 dager før opprinneligkamptidspunkt. Da er det mulig å rekke fristen som er 10 dager før kamp (kan bli godkjent seinest fem dager før også, men da må klubben betale mer for omberammelsen)

Klubben må betale for alle omberammelser som ikke faller inn under unntakene, se reglementet i linken nedenfor.

Selv om det i utgangspunktet var ett arrangement i regi av motstanderlaget (altså bortekamp) så er det laget som ønsker å omberamme som overtar dommerregninger, som må stille med sekretariat, kamprapport og innsendelse av denne.

Reglement for omberammelser: https://www.handball.no/region...


Levert avIdrettenOnline