Rutine for arrangement i Landåshallen

 1. Arrangementsansvarlig fra styret sjekker banedagbok og tar ut kamprapporter og dommerregninger til alle kamper på den aktuelle dagen. Det må også tas utskrift skjema for kasseoppgjør (se under).

  Kampoppsettet (banedagbok) finner dere ved å klikke på underpunkt Landåshallen på BHKs hjemmeside. (Dette kan bli endret frem til arrangementsdagen)

  Kamprapporter må skrives ut. Disse finner dere ved å besøke:
  https://www.handball.no/system/arrangordagbok/?clu...
  Velg dato periode (fra-til på samme dato som arrangementet) - Trykk på "Vis kamper" - Trykk på "Kamprapporter"

  Ta kontakt med kasserer (jf hjemmeside) i god tid før arrangementet for tilgang til billetter og pengeskrinet.
 2. Foreldrekontakten til det aktuelle laget som har arrangementsansvar sørger for å lage liste til foreldregruppen over hvem som skal stille på de aktuelle datoene. Oppgavene til foreldregruppen er rigging av hall (stoler, bod, mål etc), bodsalg (f.eks salg av kaker, vafler, saft og kaffe), sekretariat og billettsalg. Klubben holder kaffe/ te, vafler og saft. Alt utstyr må vaskes og ryddes på plass.

  Inntekter fra bodsalg går til laget. Inntekter fra billetter går til klubben (dekker dommerutgifter mm.). Dersom det er for lite penger i dørkassen, dekkes dette av kontanter fra bodkassen. Laget får kompensert for reelt salg i boden.

  Det bør være minst 4 stykker på vakt samtidig. Laget som er arrangør, møter i hallen minst 60 minutter før første kamp, og er tilstede i hallen til det er ryddet etter siste kamp.
 3. Oppgjør av kassen. Ansvar: Ansvarlig fra styret
  Eget skjema for kasseoppgjør skal brukes.

  Før arrangement: Telle opp kassene. Notere på skjema kontantbeholdning i begge kasser
  Etter arrangement: Telle opp kassene. Notere på skjema kontantbeholdning i begge kasser.

  Kasseoppgjøret legges i pengeskrinet.
  Det anbefales at laget tar kopi av skjemaet.
 4. Arrangementsansvarlig fra styret ringer inn kampresultatene og sender inn kamprapporter. Dommerregninger legges i kassen.
  NB! Kamprapport og dommerregninger for kamper i 2. og 3 divisjon skal sendes til:
  NHF Region Vest, P.B 6143, Postterminal 5892 Bergen.

  Kamprapporter til andre kamper skal sendes til NHF Region Vest, P.B. 221 6801 Førde eller scannes og sendes til regionens epostadresse nhf.rvn@handball.no


Kasseoppgjør Bodkasse:
Beholdning i kassen ved start:

Beholdning i kassen etter endt dag:

Inntekter fra kafesalg:

Utbetalt til dommere fra bodkasse:Kasseoppgjør Billettkasse:
Beholdning i kassen ved start:Inntekter på billetter:Utgifter til dommer:Beholdning i kassen etter endt dag:
Ansvarlig lag:Dato:Underskrift fra styrekontakt Underskrift fra foreldrekontakt/rep. for lagKopier/ ta bilde av skjemaet

Levert av IdrettenOnline