Årsmøte i Bergen håndballklubb mandag 18. mars

Postet av Bergen Håndballklubb den 9. Feb 2018

Styret innkaller herved til årsmøte i Bergen håndballklubb mandag 18. mars kl 19.00 i Landåshallen.   

 

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 4. mars på epost til per.foshaug@uib.no.

 

Det innkalles til årsmøte med følgende utkast til dagsorden:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten og forretningsorden
Sak 4: Velge dirigent
Sak 5: Velge referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 6: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 7: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 8: Behandle forslag og saker
Sak 8.1: Landåshallen status
Sak 9: Fastsette medlemskontingent
Sak 10: Valg


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert avIdrettenOnline