Vaktpåmelding julecup

Postet av Bergen Håndballklubb den 7. Des 2018

Hver spiller i kubben skal dekke to vakter hver.

Meld dere på her: http://demo.bith.no/bhk/


0 Kommentar

Ekstraordinært årsmøte Bergen håndballklubb.

Postet av Bergen Håndballklubb den 30. Apr 2018

Ekstraordinært årsmøte Bergen håndballklubb. 
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Bergen håndballklubb mandag 7. mai kl 19.00 i Landåshallen. 

Dagorden:

1. Godkjenning av de stemmeberettigede 

 2. Godkjenning av innkalling 

 3. Godkjenning av sakliste 

 4. Valg av dirigent 

 5. Valg av referent og to medlemmer til å undertegne protokoll 

 6. Salg av Bergen HKs hytte på Totland. Styret har fått tilbud på hytten og ber om fullmakt til salg 

 7. Signaturrett. Det er behov for årsmøtevedtak på signaturrett for registrering i Brønnøysund


0 Kommentar

Bergen Håndballklubb starter opp gullminilag

Postet av Bergen Håndballklubb den 13. Apr 2018

Kjenner du noen som har lyst til å spille håndball men som ikke finner seg til rette på ordinære håndballag?

Gullserien er Norges Håndballforbund Region Vest sitt kamp‐ og serietilbud for barn, unge og voksne som har en funksjonsnedsettelse, eller som ikke finner seg til rette på et aldersbestemt lag, og som ønsker et tilrettelagt lagstilbud sammen med jevnaldrende.

Gullminilaget til Bergen Håndballklubb er for barn som har funksjonsnedsettelse eller som ikke finner seg til rette på ordinære lag. Gullmini er et tilbud til alle. Laget skal delta i Gullminiturneringene hvor de spiller kamper mot andre gullminilag i regionen. I Gullagene er det fokus på det sosiale, mestringsfølelse og glede ved å drive idrett i både trening- og kampsituasjon.

Laget har sin første trening:

Tirsdag 8.mai klokken 17.00-18.00 i Landåshallen.

Ingen påmelding, det er bare å møte opp!


Andre trening er tirsdag 15 mai kl 17:00 i Landåshallen Sal 5

Laget vil trene noen ganger før sommeren og ta opp igjen treningen rett etter skoleferien. Tirsdag ettermiddag i Landåshallen vil være den faste treningstiden.

Våre trenere:
Tonje Myklebust Wasstrand
Renate Solheim


Kontaktperson:
Roy-Christian Natland

Tlf: 90 60 51 51
Epost: bergen@rvn.handball.no

0 Kommentar

Årsmøte i Bergen håndballklubb mandag 18. mars

Postet av Bergen Håndballklubb den 9. Feb 2018

Styret innkaller herved til årsmøte i Bergen håndballklubb mandag 18. mars kl 19.00 i Landåshallen.   

 

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 4. mars på epost til per.foshaug@uib.no.

 

Det innkalles til årsmøte med følgende utkast til dagsorden:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete
Sak 2: Godkjenne innkallingen
Sak 3: Godkjenne saklisten og forretningsorden
Sak 4: Velge dirigent
Sak 5: Velge referent og to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 6: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 7: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 8: Behandle forslag og saker
Sak 8.1: Landåshallen status
Sak 9: Fastsette medlemskontingent
Sak 10: Valg


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline